Kedy a ako dostanem svoju zásielku?

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, nechať si doručiť poštou, alebo kuriérskou službou. Pre doručenie kuriérskou službou odporúčame uvádzať aj mobilné číslo, aby sa kuriér vedel s vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru.

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

  • platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí
  • platbou kartou, ApplePay, GooglePay
  • dobierkou – za tovar platí pri prevzatí - poplatok 1,50€
  • úhradou na účet bankovým prevodom (aj Česká republika, EU)

Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry.

CENA ZA DORUČENIE (platí pre SR) :

1. pri nákupe do 100 €

  •  osobný odber (Sereď-Šaľa)                            0 €
  •  Slovenský doručovací systém (kuriér)             6 €

2. pri nákupe nad 240 € ZA DORUČENIE NEPLATÍTE - DOPRAVA ZDARMA!

Pri doručení tovaru mimo SR, účtujeme poštovné podľa platných taríf Slovenskej pošty http://cennik.posta.sk/, prípadne cenovo najvýhodnejšej kuriérskej služby.

Kontaktujte nás pre konkrétnu ponuku v rámci celej EU.

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Tovar skladom zvyčajne expedujeme nasledujúci pracovný deň po uskutočnení objednávky resp. po pripísaní platby na náš účet. V prípade, že tovar nie je na našom sklade, doba dodania sa štandardne pohybuje v rozmedzí 1-14 dní v závislosti od skladových zásob našich dodávateľov. Táto doba sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade upozorníme kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty a v prípade, že mu predĺžená doba nevyhovuje, má možnosť bezplatného stornovania objednávky. K expedičnej dobe treba pripočítať aj čas potrebný na doručenie (zvyčajne 1 pracovný deň).

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty ešte neboli vyfakturované.

Vrátenie tovaru

Na vrátenie tovaru sa vzťahujú ustanovenia  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete vrátiť do 14 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla predávajúceho kompletný (vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, návodu a pod.) a nepoškodený, prípadne so všetkými štítkami. V prípade, že tovar vrátite v inom stave, vyhradzujeme si právo strhnúť až 20% z čiastky na vrátenie. Budeme radi, ak nás na vrátenie tovaru upozorníte vopred (e-mailom, telefonicky). 

Tovar nám môžete vrátiť osobne aj poštou.

Pozor!!!

Tovar neposielajte na dobierku! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Tovar nevymieňame, výlučne vraciame peniaze. Ak máte záujem o iný tovar z našej ponuky, vytvorte novú objednávku.

Nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý Vám máme vrátiť peniaze. Cena za tovar Vám bude vrátená platbou cez účet bezodkladne po prijatí a skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr však do 10dní. 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: 
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru), alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru, ktorý bol otvorený a použitý.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave a v prípade poškodenia obalu, skontrolovať tovar. O poškodení tovaru ihneď informujte prepravcu i predávajúceho.
Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru (najneskôr do 3 dní od doručenia), okamžite túto skutočnosť nahláste predávajúcemu. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu nám oznámte čo najskôr e-mailom (info@icaslovensko.sk) alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

  • meno zákazníka
  • názov a typ tovaru ktorý reklamujete
  • dátum nákupu – číslo faktúry
  • dôvod reklamácie (popis vady, akým spôsobom sa prejavuje atď.)

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať. Na vybavenie reklamácie máme zo zákona lehotu 30dní, avšak snažíme sa reklamáciu vybaviť vždy čo najskôr.

Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zistíte ho na doklade o kúpe – faktúra. Tento doklad si preto starostlivo uschovajte.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím osobám. Pri registrácii máte možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informáciách súvisiacich s propagáciou internetového obchodu farbio.sk. Ak si uvedené informácie nebudete želať dostávať, písomne nás informujte – okamžite Vás vyradíme zo zoznamu.